Χαρακτηριστικα αποτελεσματικης δραστηριοτητας!!

Μερικές συμβουλές που πρέπει να έχετε υπόψιν ώστε να κάνετε μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική μάθηση στο μάθημα της φυσικής αγωγής! 😉 Εσείς έχετε υπόψιν σας;

  • Η δραστηριότητα είναι κατάλληλη για τα διαφορετικά επίπεδα των παιδιών;

Όπως είναι σε όλους γνωστό σε κάθε τάξη και σε όλα τα σχολεία φοιτούν παιδιά με διαφορετικές ικανότητες, ως εκ τούτο και οι δραστηριότητες που θα επιλέξουμε θα πρέπει να ικανοποιούν όλα τα επίπεδα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ανοικτών οδηγιών αλλά και με την κατάλληλη οργάνωση και επεξεργασία των δραστηριοτήτων που θα εντάξουμε στο πρόγραμμά μας.

  •  Υπάρχει πρόκληση για όλα τα παιδιά και ανταπόκριση;

Από την πείρα μας έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα πως αν κάτι δεν ενδιαφέρει τα παιδιά αρνούνται να συμμετέχουν ή αν συμμετέχουν δεν το κάνουν με ενδιαφέρον και επομένως δεν επιτυγχάνονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η δραστηριότητα πρέπει να προκαλεί τη περιέργεια και τις δυνατότητες των παιδιών. Η ίδια η δραστηριότητα πολλές φορές είναι κατάλληλη για μια μερίδα παιδιών, ενώ για άλλα παιδιά είναι εντελώς αδιάφορη, το πρόβλημα αυτό λύνεται  με τον τρόπο που θα παρουσιαστεί στα παιδιά και την κατάλληλη επεξεργασία που θα μπορεί να τη δραματοποιήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να καταστεί ενδιαφέρουσα και προκλητική για όλους.

  • Βοηθά στη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή;

Μια δραστηριότητα μπορεί να είναι εξαιρετική και να πληροί όλα τα άλλα κριτήρια που αναφέρονται εδώ εντούτοις είναι απαραίτητο να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή των παιδιών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μικρές οργανωτικές διαφοροποιήσεις που θα επηρεάσουν θετικά την αποτελεσματικότητά της.

  • Δίνει τη δυνατότητα να τονιστούν τα διδακτικά σημεία κατά τη διάρκεια της άσκησης;

Είναι καλό κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της δραστηριότητας να υπενθυμίζουμε στα παιδιά τα διδακτικά σημεία που επιδιώκονται, γι’ αυτό θα πρέπει να είναι διακριτά τα σημεία αναφοράς.

Σχετικό άρθρο για την σημαντικότητα της φυσικής αγωγής:

Εσείς έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτά; Πέστε μας και τις δικές σας συμβουλές!! 🙂

kardia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s