ΕΡΓΑΣΙΑ 2: Dropbox & Google Docs

Google-Docsgroup

Το Google Docs θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην σχολική τάξη τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές ευκολύνοντας την ζωή τους. Το Google Docs είναι δωρεάν εργαλείο και μέσα από αυτό μπορούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να αποθηκεύουν τα αρχεία τους online, έχοντας σε αυτά πρόσβαση από οπουδήποτε φτάνει να συνδεθεί στο λογαριασμό του στο Google Docs. Με αυτό τον τρόπο δεν θα χαθούν τα αρχεία τους. Επίσης, μέσα από αυτό το εργαλείο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν online διαγωνίσματα ώστε να αξιολογήσουν τους μαθητές τους. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεργάζονται ταυτόχρονα  με τους συναδέλφους σε εργασίες, προγράμματα και θέματα που αφορούν την πρόοδο των μαθητών. Οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους, ώστε να δημιουργήσουν μια εργασία και να δουλεύουν ταυτόχρονα βλέποντας παράλληλα τις διορθώσεις που κάνει κάποιος άλλος συμπληρώνοντας όπου θεωρείται απαραίτητο.

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα ενδιαφέρον βίντεο! —–>  Google Docs

dropbox-logo_34k8

Το Dropbox είναι χρήσιμο για μαθητές, φοιτητές αλλά και εκπαιδευτικούς, για μια πιο εύκολη και άμεση επικοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώνουν και να συγκεντρώνουν το υλικό τους χωρίς να διακινδυνεύουν να χαθεί. Μπορούν να διαμοιράσουν αρχεία τόσο στους μαθητές τους όσο και με άλλους συναδέλφους ώστε να ανταλλάξουν υλικό και ιδέες χρησιμοποιώντας τα στο μάθημα τους. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ιστοσελίδα μαθήματος στην οποία θα αναρτούν το υλικό της τάξης. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν την προσωπική τους ιστοσελίδα, να διαμοιράζουν αρχεία και να το χρησιμοποιήσουν για ομαδικές εργασίες. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθούν την πορεία εργασίας των μαθητών τους.

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα ενδιαφέρον βίντεο!   ——>  Dropbox

Σαν μελλοντικός εκπαιδευτικός σίγουρα θα χρησιμοποιούσα τα εργαλεία αυτά στην τάξη μου γιατί κάνουν την ζωή τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών εύκολη. Μέσα από αυτό το εργαλείο Google Docs, θα προωθούσα την ομαδική συνεργασία και δημιουργικότητα παροτρύνοντας τους μαθητές να καταγράφουν τη πρόοδο των εργασιών τους σε ένα κοινό έγγραφο. Για ομαδικές εργασίες τα παιδιά θα εργάζονται ταυτόχρονα και θα παρατηρούσαν τι κάνει ο καθένας, βλέποντας τις διορθώσεις που θα κάνει κάποιος άλλος συμπληρώνοντας όπου είναι απαραίτητο, έτσι με αυτόν τον τρόπο αναστοχάζονται και διορθώνουν τυχόν λάθη. Παράλληλα, θα μπορώ και εγώ να παρακολουθώ την πορεία εργασίας των παιδιών και θα δίνω ανατροφοδότηση. Μέσα από το εργαλείο του Dropbox θα παρότρυνα τα παιδιά να ανεβάζουν τις εργασίες τους εδώ ώστε να μην χάνονται καθώς και θα αναρτούσα το υλικό εδώ ώστε να είναι προσβάσιμο σε όλους τους μαθητές. Αυτός ο τρόπος είναι πιο φτηνός αφού δεν θα χρειαστεί να βάζω φωτοτυπίες και πιο αποτελεσματικό αφού δεν θα χάνονται τα αρχεία.

Ομοιότητες των Google Docs & Dropbox σε σχέση με τα Wikis & Blogs:

  • Είναι εργαλεία του Παγκόσμιου Ιστού.
  • Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για τη χρήση τους.
  • Μπορούμε να ανεβάζουμε άρθρα, εικόνες, βίντεο που θέλουμε οι ίδιοι να μοιραστούν με τον υπόλοιπο κόσμο.
  • Εύκολη πρόσβαση και χρήση από τους χρήστες.
  • Αλληλεπίδραση με τους χρήστες, ανταλλάζουν ιδέες και απόψεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διαφορές των Google Docs & Dropbox σε σχέση με τα Wikis & Blogs:

  • Στα Wikis & Blogs οι χρήστες μπορούν να κάνουν σχόλια για τις δημοσιεύσεις των συμμαθητών τους και να ασκούν θετική ή αρνητική κριτική, ενώ Google Docs & Dropbox  μπορούν να αφαιρούν υλικό των συμμαθητών τους και να προσθέτουν δικό τους ή/και να το τροποποιούν.
  • Τα Dropbox και Google Docs είναι για αποθήκευση και διαμοιρασμό των αρχείων τους ενώ, τα Wikis είναι εργαλεία για δημιουργία και επεξεργασία των ιστοσελίδων τους.
  • Στο Wiki πρέπει να γράψει ο ένας και μετά ο άλλος ενώ στο Dropbox μπορούν να γράψουν οι χρήστες ταυτόχρονα.

 

Αναμένω τις δικές σας απόψεις σχετικά με τα πιο πάνω!! 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s