ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Αναντίρρητα, η φυσική αγωγή αποτελεί μέρος της ζωής του κάθε ανθρώπου. Η σωματική άσκηση είναι σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης της προσωπικότητας των ανθρώπων και συμβάλλει θετικά στην καλή υγεία τους προλαμβάνοντας αρκετές παθήσεις. Συμπερασματικά, η φυσική αγωγή έχει σημαντικό μερίδιο στη διαμόρφωση της ποιότητας της ζωής μας. Μέσα από τα παιχνίδια της φυσικής αγωγής τα παιδιά καλλιεργούν όλους τους τομείς της προσωπικότητας του, το σωματικό, το συναισθηματικό και συγχρόνως το ψυχαγωγικό. Σύμφωνα με το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, σκοπός της  φυσικής αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι να συμβάλει κατά προτεραιότητα στη σωματική ανάπτυξη των μαθητών και παράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική και πνευματική τους καλλιέργεια καθώς και στην αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία. Προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών και μέσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων και η ενίσχυση της υγείας τους.

Το ιστολόγιο μου απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και για γονείς ώστε να πάρουν ιδέες για δημιουργήσουν με τα παιδιά κάτι ευχάριστο και δημιουργικό. Επιπρόσθετα, μέσα από το ιστολόγιο μου θα δημοσιεύονται άρθρα για την φυσική αγωγή των παιδιών όπου μπορείτε να ενημερωθείτε, ιδέες και παιχνίδια- δραστηριότητες που μπορείτε να χρησιμοποιείτε και εσείς στην τάξη ή στο σπίτι σας αναλόγως με το σκοπό που τα χρειάζεστε.

Advertisements

Η φυσική αγωγή στην ζωή μας!!

Children Artist

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ !!

Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο

Προδημοτική Εκπαίδευση

Μείωσε, Επαναχρησιμοποίησε, Ανακύκλωσε

Εκπαιδευτικό Ιστολόγιο για παιδιά

Μουσικό Κουτί

Ο μαγικός κόσμος της μουσικής

Παγκοσμιος ιστος 2.0

Μάθηση και Διδασκαλία

Τα παιδιά της φυσικής αγωγής

Η φυσική αγωγή στην ζωή μας!!

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.